WELATO


1 قراءة دقيقة
26 Nov


WELATO
Min ji kaniyèn te dimètì
ava jìnè ey welat
Lewra dilsoj im bo te
min dil ù can kri xelat
EW èzingè tète sotin
ez im bo Newroza te
Ez xunav im tim dibarim
ser pelèn liloza te
Ez bi gorì kim welato
can ù mal pez ù kerì
Tev ji bona te erzan e
her du çav cerg ù serì
sed silavan bi rè dikim ez
bo kanì ù lìlava te
Tèt nebùm ez qet tu caran
ji ava sùlava te
Ez li zerviyèn te bibarim
Wek restavèn bihara
Av bidim wan gulsenèn tì
mazì çam çinara
Min ji te hez kir
ji dil ù can pirtr ji ronya çava
Hezkirina te welato
da ser a dè ù bava

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏سماء‏، و‏‏شجرة‏، و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏ و‏طبيعة‏‏‏

03Jan
03Jan