WELATO


1 قراءة دقيقة
19 Feb


WELATO
========
 xuncên tirafa rûdêmkên te 

 rêka rêwitiya min 

 rengîn kirin 

 WELATO

 veşarên hizkirina xwe 

 vedişêrim

 di buxcika sozan de

 û pişta xwe di dim te

 bi yekcarê zimanê te ne geriya 

 di cim dûr dûr ji te 

 WELATO

 konê penaberiyê vedigirim 

 li ber kakila evînê 

 ji te dûr di mînim 

 ji êşa xem û derda 

 girêka bêrî kirinê di buşkuve

 di buxçika sozande 

 natirsim ji bêrîkirina xwe 

 ji tere min bi kuje 

 WELATO

 lê bi tirsim 

 ji hizkirina xwe ya bawî û qop

 nikare yekcar di canê tede bi gere

 bê guneh min bi kuje

 û ez şanebim bi evîna te

 xaka himêza te goştê laşê min 

 ne xwe WELATOooo
 ===============

03Jan
03Jan