Poşmaniya Herî mezin


1 قراءة دقيقة
10 Feb

Ahmed Aziz


Poşmaniya
Herî mezin
Ku ez
Lé poşman bûm
Kélîka
Min tu
Li şûn xwe hişt
Û ez
Bi réketim
Tu bû
Tişté
Giran buha
Û herî şérin
Li ber dilé
Min
Û
Dilé min péve ma
Li şûnwaré min
 Tu bû

03Jan
03Jan