Partiyén kurdistana rojava


1 قراءة دقيقة
21 Jan
21Jan

Ahmed Aziz


Partiyén kurdistana rojava
Hin ji wan
Ala rengîn bilind dikin
Ji bo bercewendiyén xwe
Û
Hin ji wan
Ala rengîn
Bin pé dikin
Ji bo bercewendiyén xwe
Rebené milet
Dinav berberiya wan de
Û
bercewendiya wan de
Li ber piyan çûne
Nema zanin
Ne
Beré sicadé
Bi bakur vekin
Li méj bikin
Û ne beré sicadé
Bi başûr vekin
Li méj bikin
Van partiyan
Ev milet
 Bé ol kirine

03Jan
03Jan