nalîna xêzanî


1 قراءة دقيقة
22 Jul
22Jul

wê :Siba te bi xêr be yabo Sulta
wî :Ser çava diya Ahmed
wê: ?Qey icûr û betêxê vir derketine lawooo
wî :Erê diya Ahmed
wê :De başe
Lawo Sultan wek tu dizanî
Bavê Ahmed ev çend salin bê diran bû û pere bi mere tûnebûn ku ew taximkî dirana ji xwe re deyne
Lê xwedê wî bihêle ciwanê min piştî çû almaniya perê ku cara pêşî şandibûn bavê Ahmed pê ji xwe re taximkî dirana pê çêkir
Ji ber ku ciwan dema çû soz da bû bavê xwe
:Jê re gotibû
Yabo bi soz hema ku çend wereqe zêde li ce min çêbibin
Ezê ji tere bişînim ji bo tu diranê xwe pê çêbike
Xwedê wî biparêze
:Rabû vê sibehê bavê Ahmed dema ji xew rabû gote min
......Diya Ahmed
wê :Rehma xwedê li gora miriyê te be
?....Mine bê içor derneketine
Ma lawo ev çend salin ez li ser wan rih didim û ez nikarim wan bixûm
Û vaye ciwan xwedê wî bi hêle û rahije axê di Destên wî de bibe zêr
Va soza xwe bi cî anî û min taxim ji xwe re çêkir û dikarim îca û pê ve çibe ez dikarim bixûm

Nayif Çolo

03Jan
03Jan