KûJERÉ KUŞTiYÉ)


1 قراءة دقيقة
29 Apr
29Apr

Ahmed Aziz


KûJERÉ KUŞTiYÉ)

 li ber pencera dil
Çavén dimin
 Kûjeré kuştiyé ne

 Û birîna dil
Xwîn dare
Li ber penceré
 Li héviya roniya kuştiyé

 Hest û hestîyé min
Rizandin
Siloganén derewan
Di vé serdemé de
Û
Ez
Wekî niviskarekî
Bé westan
Ji bo te binûsim
Û
Birésim helbest û delala
Ji éş û azariyén
Zeriyén
 Gundé xwe

03Jan
03Jan