Kêla ramûsana


1 قراءة دقيقة
08 Jun

Ahmed Aziz


Kêla ramûsana
================
Ku ba
Li kitana
Dor gerdena
Te pêçayî dide
Û dergehê
Benda
Gerdena te
Ji nerînên min re
Vedike
Şûnpêkên lêvan
Û
Cihê ramûsanan
Ji mive xuyan dibin
Bi serxweşî û nelihişî
Lêvên min
Xwe
Li lêvên te
Bi guvaşî badidin
Wê kêlîkê
Ez tê digihéjim
Ku
Kêşebendiya
Navbera min û te
Deyardiyekî
Cadobaziye
Û
Xwezayekî
Ji xwedaye
Li bamin û te
Raza evînek
Veşartiye
Di nav kêlên
Ramîsana
Û
Şûnpékên lêvan de
Jiyaniyek bê êş
û
azar kêşan dine
 Ji min û te re

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏‏وقوف‏، و‏‏أحذية‏، و‏شجرة‏‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏


03Jan
03Jan