Jîn her poşmanî ye?


1 قراءة دقيقة
24 Apr

Çi dil bû ev pê ketim ez bi ciwanî
Xortî bar kir kalî hat li ser min danî
Bila şewat bikeve mala xizanî
Pîr kirim ez belê wê bi dil giranî

Nema kes li dor min ji dost û hevalan
Tenê bûme hêlîna xem û xiyalan
Ban dikim ez nabînim kes tê di bangê
Ta bi zar û zêçik hemû yên j'vî canî!

Çima wa bû?li min dinya çi geniye!
Heyfa temen li ser çi ku ew boriye
Bêçar bese ma ji kê tu digaziye
Rewşa jînê ye ev lê her bi poşmanî!

Qirşehîr.04.02.2019

03Jan
03Jan