GURÊ MANCO


1 قراءة دقيقة
30 May
30MayCiwanî
* ji bo zarokan

Ciwanî derbaz dibe
Geş dibe, gulnaz dibe
Bê arîşe ji xweber
Bê pîlan û bê leşker
Heger tu wê nebînî
 !!.Dêmek tu bê evînî

___________

GURÊ MANCO
*ji bo zarokan

Gurê manco dibûre
Bi şev pê de dizûre
Xwe dadide vir û wir 
Kerî dike birbibir
Diran tûj e wek bivir
Didirîne berxa kur
Gewdê wê dikevêje
Hestiyan dûr tavêje
Heçî pêwan û şivan 
Di xew de ne bêgoman
Bê zanîn û bê ziman 
?!Wê çawa be xwendevan

.*******************

__________

TîP
*Ji bo zarokan

Ji yek tîpê min dest pêkir
Tîp bi tîp ez gihiştim vir
Min tîpên xwe vewejartin
Ên xweşik min dibijartin
Min danînîn ber tava heyvê 
!!.Welat bû destpêka peyvê
*********************

_____________

*ji bo zarokan

Berpirsiyar

Li ser serê wî simbil
Li ber bêhna wî sorgul
Roja çû venagere
Ew jî bi vê bawer e
!!Dîno berpirsiyar e
 !!.Zane ku rêbiwar e
…………………………

______________

Gez û şev e
Bez û rev e
Bê navîşan û bê al
Bê berpal û mertal
Lê tenê banga şehîd
Keserên dayik û yaran dicivîne
Di berbanga dozê de
 !!.Belatînkên mizgînê difirîne

22/1/2019z.
******************

_____________

Berpal

Hemû der xeman didêrin 
Hemû dil kevir dihêrin
Talde nîn e
Ku keser û bêhnefişkê ragire
!!.Lê çiraxa evîna min venamire 

22/1/2019.z
******************

_____________

Tirs

Xwe ji ser min nede alî
Dil îro bêzar û lalî
mane ji te ne dûr im
di navbera me de
çend dar û kolanek e
tiştê di giyanê me de
!!...awaz û stiranek e

em cînar in 
di yek şeva kulê de
fermîskên me findikan vêdixînin 
di yek ava gulê de 
!.masîkên me arezûyan dijenînin
de destê xwe bihingivîne destê min
li pildengên birînê şiyar bibe
 !!.bi xweşiya evînê hestyar bibe

23/5/2019.z
**************************

_________

yezdanê me
di zindanê de digrî
pêwan tolaz in li ber derî
û xewnên me
!xwe bi hev nadin naskirin
dirûd û berzûriyên me
!hew têne pejirandin
22/5/2019.z
********************

03Jan
03Jan