Fermandar in::::::Heger tu


1 قراءة دقيقة
29 Mar

Fermandar in
!! tov dar in
De simên xwe hildin hela
Li gelan hûn bûne bela
Hûn qaşil in ew kakil in
Hûn rêbar in ew pêdar in
Hûn diljar in ew dildar in
Hûn bi dexs û kerb û kîn in
Ew bi hayraz û dilvîn in
De destên xwe
ji xewnên me bikişînin
Bihêlin em
xwe bidomîn in
26/3/2019.z
 *********************

___________


Heger tu bi hêrz û hêze
Xwe ji min ne parêze
Ev qada hatiye çandin
Ne pawan û pehrêz e
Evîndar im di êşê de
beşdar im ez
Di aheng û kêşê de
ji çavên yarê ne dûrim
dikarim ez bi bûrim…
Li ber lavekarên jînê
Sûde nake sûra kînê.
29/3/2019.z
 *******************

03Jan
03Jan