Efrîn


1 قراءة دقيقة
22 Jun

Bixwîn bi can em bi tere Efrîn 


Bi Xezeba şerê Cîhanê yekemîn 

Faşisit û Hovên Dev bi xwîn 

Her Demê bi Rengekî Têne nasîn 

Geh Dahşin bi rengê her Reştirîn 

Ala ya reş navê alah li ser nivisîn 

Dû li şingal şikefit û revîn 

îro bi rengekî din û navekî derewîn 

Cêşa hur û Osmanîyn hatin Efrîn 

Ma ne heyfa warê evêsta û arîn 

Balefir gule û bimba li ser di barîn 

Mane heyfa kurd axa me ew axa zêrîn 

Rovî û neiyar bir keftar li ser civîn 

De rabe kurdo qeyd û zinçîra bi şikîn 

Namûs li bin linga di çe dike qîrîn 

Keçê mîna dîlan û zîlan û barîn 

Destaneke nû xwîna sor danîn 

şervan rabe tol û heyfa xwe hilîn 

Govenda mirinê ji neyara re li darxîn 

Ala xwe li serê çiya yê kurmênc bi çikîn 

Li ber ba yê azadî yê bi hejîn 

Ber kevoka ceng ji kestî û dil birîn 

Ta bi azmanê hefta per û baskê xwe li hevxîn 

çiqlê zeytûna jikestî bike kelemê çavê neiyaran pê derîn 

Bi can û bi xwîn em bi tere Efrîn

03Jan
03Jan