Bilibil


1 قراءة دقيقة
11 Jan

حيدر خليل


Bilibil kesek nizanê kî çi bi serî te da werê
Te hêlon xwe cê kirî warê zarokê te ye lê
Li dor te tevde esker û ejdiha kum dibin ku
Hêlon te ji zarokê tere nêlînin de bêje ka ew azadî we ban dikir ji bo çi hîro mar û ejdiha li
Li ser mefreqan li bin guhê hevdu dikevin ji bûne azadî zarokê min serbestê bijîn
Lê hîro kesek nizanê ku kî çi werî serê te û
Zarokê te de bêje bilibilê delaliyê ka azadî
Ku hîro kesek nizanê kî çi bi serê me da were
Kîjan roja ejdiha mar war in têkevin ciyê û warê
Me û zarokê me ji ber ez vê ji tere dibêjim kesek pê nizanê kî bêje ez pê zanim nerast dibêje ew neraste jiber em bê xwedî ne
 Em bi xwe agir li ser malê hev pê wer dikin

لا يتوفر وصف للصورة.03Jan
03Jan