Asya Khalil


Asya Khalil

Hûn yên xoşewîst,
 ku zû li pey hev diçin,
 hêdî bin.
 Heta ev ceng raweste, 
 da em wêneyekî pêkve bigirin,
Û li ser dîwarê bîrdankê,
Hilawêsin.
Hûn yên xoşewîst,
Ku zû li pey hev diçin,
hêdî bin.
Ev ceng dê bi dawî bibe,
Û hûn dê di wêneyên kevin de,
Li me bigerin.