Yek ji keserén Bérîkirinén Min


1 قراءة دقيقة

Ahmed Aziz


Yek ji keserén
Bérîkirinén
Min
Maye bi min re
Rûniştina
Pala giré me
Ber évarî
Ku rok
Berew
Bi ava dibû
Û
Çîve çîva çûkan
Berew bi qulén
Dîwarén mala me
Di bûn
Û
Li hev vegeriyana
Dengé dayika
Min
Ku
Gazî min dikir
Di ko law
Were em
Berxén xwe
Danbikin
 Lawiké min

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏