Bera li jiyané


1 قراءة دقيقة


Bera li jiyané
mirin hebiya
Û
 Kalbûn nebiya,,)

 Min ne ko
Razaneké
Heta bi sibehé
Û
Min ne ko
Ramîsaneké
Ji dev û lévan
Û ji ebrûyén
Li min kirine
Tava heyvé
Min ko
Gernijîneké
Bi kéşebendî
Û
Nerîneké
Bi evînî
Ez é
Li tekiya te
Bi mînim
Pabend
Û
Perestmendé te
Temené maye
 Tevî tevî

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏لحية‏‏‏